سوزندوزی

در بخش سوزندوزی که در واقع بخش اصلی وبسایت محسوب می‌شود، سعی شده به سوزندوزی از زوایای مختلف پرداخته شود. سوزندوزی شامل بخش‌های سیستان و بلوچستان، تکنیک، سوزندوزان، بازاریابی و فروش، آرشیو تصویری و منابع و مآخذ می باشد. لازم به ذکر است که با گسترش پروژه گنجه، بخش‌های موجود تکمیل شده و شاید بخش‌های بیشتری به آن اضافه شود. ‌استان سیستان و بلوچستان به این استان به عنوان زادگاه سوزندوزی، از سه وجه جغرافیا، تاریخ و فرهنگ پرداخته است. تکنیک که خود تقسیم به دوخت، نقش، رنگ و ابزار می‌شود، با دسته بندی دوخت‌ها و نقوش، سعی می کند که اطلاعات پراکنده‌‌ی مکتوب و غیر مکتوب را یکجا ومنظم ارايه کند و با این روش به بخش‌هایی که به مطالعات بیشتری دارند نیاز دارد، نوربتاباند. بخش سوزندوزان  اولا توصیفی از سوزندوز ارايه می‌دهد و با در مرکز توجه قرادادن تولیدکنندگان این صنایع دستی، به آگاهی بخشی در مورد مشکلات و مصایب آن‌ها بپردازد. در این بخش برای اولین بار فهرستی از نام سوزندوزان و گروه‌هایی که مشغول به کار سوزندوزی در استان و خارج استان که توسط خالق وبسایت تا به حال جمع آوری شده، ارائه می کند. این فهرست نیز مانند بخش‌های دیگر وبسایت، در طول زمان و با همکاری مخاطبان وبسایت تکمیل خواهد شد. آرشیو تصویری از بخش‌های مهم دیگر این پلتفرم می‌باشد که کوشش می‌کند تصاویری با کیفیت و با جزییات از لباس‌ها و رودوزی‌های این استان ارايه کند. هدف پلتفرم گنجه در بازاریابی و فروش به پرداختن به اهمیت فعالیت‌های بازاریابی به منظور فروش هر چه بیشتر این محصولات، است. در بخش منابع و مآخذ فهرستی از منابع مکتوب وغیرمکتوب در مورد سوزندوزی معرفی می‌شود.